Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
102 cm 48 cm 46 cm