Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
97 cm 47 cm 50 cm