Ke-292

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
97cm 54 cm 48 cm