Adresa


Prishtine Ferizaj , Zona Industriale,
km. 8  | 10000, Prishtinë Kosovë

TEL
+38138606092

FAX
+38138606093

Na shkruani

Faleminderit

Lokacioni