Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
97 cm 44 cm 45 cm