Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
85 cm 44 cm 49 cm