Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
105 cm 47 cm 77 cm