Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
107 cm 41 cm 83 cm