Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
90 cm 55 cm 50 cm