Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
90 cm 40 cm 47 cm