Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
85 cm 43 cm 48 cm