EKT - 104

Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
160 cm 65 cm 40 cm