EKT - 106

Gjatësia totale Gjerësia Lartësia Ngjyra
344cm 40 cm 183 cm