Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
102 cm 47 cm 45 cm