Entela Ke-53

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
85cm 53 cm 47 cm