Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
88 cm 59 cm 50 cm