Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
86 cm 60 cm 48 cm