Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
92 cm 48 cm 53 cm