Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
99 cm 48 cm 50 cm