Ke - 01

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
98cm 45cm 48cm