Ke -14/2

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
97cm 47cm 50cm