Ke-27/1

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
85cm 44 cm 47 cm