Iliria Ke - 29 Masive

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
97cm 47cm 50cm