Ke-29/2

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
97cm 54 cm 48 cm