Ke-47

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
85cm 46 cm 48 cm