Ke - 50

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
82cm 40cm 47cm