Ke-52

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
87cm 45 cm 45 cm