Ke-55

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
83cm 52 cm 46 cm