Ke-56

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
89cm 51 cm 46 cm