Ke-57/1

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
87cm 52 cm 47 cm