Ke-58

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
88cm 51 cm 49 cm