Ke-58/1

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
92cm 52 cm 46 cm