Ke-60

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
83cm 52 cm 45 cm