Ke - 61

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
92cm 46 cm 51 cm