Ke - 62

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
77cm 47 cm 50 cm