Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
90cm 48 cm 47 cm