Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
101cm 46 cm 46 cm