Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
99cm 46 cm 49 cm