Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
92cm 41 cm 46 cm