Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
84cm 40 cm 43 cm