Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
86cm 42 cm 46 cm