Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
75cm 47 cm 46 cm