Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
90cm 45 cm 46 cm