Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
98 cm 47 cm 48 cm