Leda Ke-54

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
92cm 51 cm 47 cm