lido

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
80 cm 56 cm 48 cm