Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
97 cm 46 cm 48 cm