Moza Ke - 04

Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
96 cm 46 cm 48 cm