Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
98 cm 46 cm 50 cm