Gjatësia totale Gjerësia e ulëses Lartësia e ulëses Ngjyra e pëlhurës
92 cm 43 cm 48 cm